Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "lanpenge"

Låneguiden

Der er rigtig mange ting, som kan forvirre, når man skal låne penge. Hvad er ÅOP, renter-rente og tinglysning egentlig for en størrelse? Hvis det er første gang, du forsøger dig med et lån på nettet, kan denne guide være en rigtig god hjælp, så du undgår mange af de faldgruber, der kan være. Vi mener dog også, at en del af vores råd også er relevante for folk, som allerede har prøvet at låne via enten et kviklån, forbrugslån eller et helt tredje online lån. Det kan være, du finder noget nyttigt information, som sparer dig penge næste gang?

Vi ved godt, at guiden er lang og indeholder tonsvis af information, som du måske ikke har tænkt dig at læse igennem på én gang, men du kan altid vælge de afsnit, du føler, der er relevante for dig. Overvejer du eksempelvis et kviklån, kan du hoppe ned til vores miniguide om kviklån. Vil du gerne vide, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du låner online, kan du passende læse vores sektion omhandlende dette emne. Denne omfattende guide er udfærdiget i et forsøg på at beskrive alle relevante og vigtige forhold omkring det at låne penge, og selvom det i dag er pærenemt at ansøge om et lån via nettet, bør du stadig gøre dit forarbejde ordentligt, så du ikke bare tager til takke med det første og bedste lån, hvor godt det end måtte lade til at være. Vi håber, at du finder vores guide nyttig og informationsrig – god fornøjelse.

 

Begrebsforklaring – hvad er ÅOP, morarente og afdragsfrihed?

Hvis du allerede har kigget på et eller flere lån, vil du med garanti have set begreber såsom ÅOP, debitorrente, løbetid og ydelse. Det kan virke som en sand jungle af fagbegreber, som menigmand ikke kan gennemskue uden en professionel rådgiver ved sin side. Fortvivl dog ej – du behøver hverken en lang uddannelsen inden for finansverdenen eller en dyr rådgiver ved din side. På SeedMoney.dk har vi en årelang erfaring med lån, og derfor ved vi om nogen, hvad der ligger bag de forskellige termer. I dette afsnit har vi samlet nogle af de mest gængse begreber og forklaret, hvad der fx menes med morarenter, RKI og kreditomkostninger.

 

Morarenter – betal til tiden og undgå yderligere renter

De fleste ved, at det ikke er gratis at låne penge. Renten er sædvanligvis den største udgift, du som låntager har i forbindelse med optagelsen af et lån, men er du ikke i stand til at overholde dine forpligtelser, kan du risikere at blive mødt med et krav om betaling af morarenter. Morarenten er en lovfæstet procentsats, som långiver kan pålægge dig, hvis du betaler dine afdrag for sent eller slet ikke betaler. At morarenten er lovfæstet, betyder, at låneselskabet ikke selv kan vælge, hvor høj en rente du skal betale i tilfælde af misligholdelse. Morarenten er fastsat i Renteloven og er i perioden 1. juli til 31. december 2016 8,05 %. Morarenten tilpasses løbende og kan beregnes som Nationalbankens udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Hvis du gerne vil undgå at betale denne rente, skal du bare sørge for at betale dine afdrag til tiden – du kan nemlig udelukkende blive pålagt denne rentesats, hvis du misligholder låneaftalen.

Nominel rente – den angivne rente

Det koster penge at låne penge – det ved de fleste. Den største udgift, du har i forbindelse med et lån, er som udgangspunkt rente, men når man taler om renter, er der flere forskellige begreber, som altid har forvirret. Udtrykket nominel rente bruges i dag ikke så ofte, da det ofte forveksles med den nominelle årlige rente. Der er en betydelig forskel på disse to begreber. Den nominelle rente kaldes også den pålydende rente, og denne rente angiver den procentsats, du skal betale i rente ud fra lånebeløbet. Den nominelle – eller pålydende – renter tager dog ikke højde for, hvor mange terminer/rentetilskrivninger (antal gange du skal betale afdrag), der er i løbet af året, og medregner således ikke rentes rente. Selvom der i dit lånedokument eksempelvis er angivet en rente på 5 %, vil du så godt som altid betale en lidt højere rente. Den egentlige rente, som du betaler, kaldes også den effektive rente eller debitorrenten.

Debitorrente og effektiv rente

Den rente, der fremgår af dit lånedokument, og den rente, du egentlig betaler, vil ofte være forskellige. Den første rente kaldes den nominelle eller pålydende rente, men denne rentetype medregner ikke antallet af rentetilskrivninger i løbet af året, hvilket betyder, at rentes rente ikke vil fremgå af denne rente. Den reelle rente, som altså omfatter både den pålydende rente og rentes rente, er i stedet debitorrenten eller den effektive rente. Det er lovpligtigt for långiverne at oplyse dig om debitorrenten, og derfor skal du altså ikke bekymre dig om komplicerede udregninger – Folketinget har bestemt, at denne pligt påhviler långiver.

Kreditorrente

I et gældsforhold er der to parter – debitor og kreditor. Debitor er skyldner, hvorimod kreditor har et tilgodehavende hos debitor. Når du låner penge, vil du således være debitor, da det er dig, som skylder penge til kreditor, som typisk vil være en bank eller et professionelt låneselskab. Du betaler en rente til kreditor. Som debitor kaldes denne rente debitorrenten, mens den for kreditor går under navnet kreditorrente. Kreditorrenten er således den rente, låneselskabet får, når de låner penge til dig. Har du penge i banken, får du dog også en kreditorrente – nemlig indlånsrenten. Banken betaler som bekendt en mindre rente til dig for dine indlån, og denne rente kaldes også kreditorrente eller indlånsrente. I dette tilfælde er det dig, som er kreditor, og banken, der er debitor.

Variabel rente

Når du låner penge, er der grundlæggende to forskellige rentestrukturer at vælge imellem; et fastforrentet lån eller rentetilpasningslån. Der er stor forskel på de to låntyper, og det er således vigtigt, at du har forstået fordelene og ulemperne ved begge former for renter, inden du vælger dit lån. I dette afsnit behandler vi kort fordele og ulemper ved en variabel rente. Nedenfor finder du fordele og ulemper ved et fastforrentet lån.

Fordele

Har du is i maven, er der mange fordele ved den variable rente. Et lån med variabel rente betyder, at renten løbende tilpasses til den generelle rente i samfundet – også kaldet markedsrenten. Optager du et lån med en variabel rente på 3 %, skal du altså ikke forvente, at renten er den samme i hele afdragsperioden. Alt afhængigt af hvor ofte renten tilpasses, vil du opleve, at renten både kan stige og falde, og det er her, der er mulighed for at spare penge i forhold til et lån med fast rente. Er renten faldet, når det bliver tid til at tilpasse dit lån, vil du nemlig skulle betale mindre i rente. Dette gør et lån med variabel rente attraktivt i perioder, hvor det forventes, at renten i den nærmest fremtid vil falde.

Ulemper 

Det kan være meget svært at forudsige, hvilken vej renten går, og selv eksperterne kan skyde helt ved siden af. Derfor skal du også være forberedt på, at det kan gå den anden vej, hvis du vælger et rentetilpasningslån. Skulle rente mod forventning stiger, vil renten på dit lån gøre det samme. Det kan betyde, at du skal betale mere i rente, hvilket måske resulterer i et dyrere lån, end hvis du havde valget et fastforrentet lån. Langt de fleste lån med variabel rente har dog indbygget sikkerhedsmekanisme, som forhindrer alt for store rentestigninger, selv hvis markedsrenten stiger kraftigt. Ikke desto mindre skal du være sikker på, at din økonomi kan bære en rentestigning, hvis du vælger et lån med variabel rente.

Fast rente

Modsat et lån med variabel rente betyder et fastforrentet lån, som navnet antyder, at renten i hele låneperioden er fastlagt. Renten bliver således ikke løbende tilpasset, og selvom markedsrenten skulle stige, kan du sove trygt om natten uden bekymringer. I dette afsnit kigger vi kort på fordele og ulemper ved denne rentetype. Ovenfor finder du ligeledes en kort gennemgang af pendanten til det fastforrentede lån; rentetilpasningslånet.

Fordele 

Hvis din økonomi i forvejen er presset, og selv den mindste rentestigning kan vælte hele budgettet, bør du i første omgang overveje, om det er forsvarligt at låne penge. I det tilfælde, at du vurdere det nødvendigt, bør du under alle omstændigheder ikke løbe nogen risici, og vi anbefaler derfor, at du vælger et lån med en fast rente. Fordelen ved denne rentestruktur er, at du ved, hvad du skal betale i rente i morgen og om et år. Der er ingen ubehagelige overraskelser, og du behøver ikke at følge med i, hvordan markedsrenten udvikler sig – dit låns rente er helt og aldeles upåvirket. Skulle renten stige, kan du trygt læne dig tilbage og nyde, at du har undgået at skulle betale en højere rente, end hvis du havde valgt et lån med en variabel rente. Det fastforrentede lån tilbyder ligeledes gennemsigtighed og overskuelighed, og det er således noget lettere at lave en langsigtet strategi for, hvordan lånet skal betales tilbage, end hvis du hver 6. måned var afhængig af ændringer i renten.

Ulemper

Denne sikkerhed er dog ikke gratis – desværre. De fastforrentede lån vil typisk have en rente, som er en smule højere end ved lån med en variabel rente. Du betaler således en lille smule mere for din gode nattesøvn, hvilket er en mindre ulempe ved denne rentetype. Skulle rente falde, går du ligeledes glip af den lavere rente – du har jo låst dig fast til et fast niveau, som ikke tilpasses markedsrenten i samfundet.

Kreditomkostninger

Kreditomkostninger kan fint sidestilles med ÅOP, da det også er en hjælp til forbrugeren, så denne nemmere kan gennemskue, hvad et givent lån egentlig indebærer af økonomiske forpligtelser. Modsat ÅOP viser kreditomkostningerne lånets samlede omkostninger i kroner og øre frem for i procent. Det er en stor hjælp for låntager at vide, hvor meget man reelt set skal betale tilbage, før man optager et lån, og selvom ÅOP gør hele lånemarkedet mere gennemsigtigt, kan det stadig være svært at forholde sig til en procentsats. Her kan kreditomkostningerne være et godt supplement, så man altid har vished om, hvad man til slut ender med at have betalt til kreditor.

Afdrag – reducerer din gæld

De penge, du får, når du låner, skal naturligvis betales tilbage før eller siden – det er jo ikke gratis at låne penge. Når du optager et lån, indgår du også en aftale med kreditor om, hvorledes lånet skal afvikles. I låneaftalen vil det fremgå, hvor meget du skal betale i rente, hvor tit du skal afdrage på gælden og med hvor meget. Har du optaget lån med månedlige afdrag, er du således forpligtet til at betale en del af lånet tilbage hver eneste måned. Det samlede beløb, du betaler ved hver termin, kaldes ydelsen. Ydelsen består af renter og afdrag, men det er kun afdraget, som reducerer din restgæld. Renterne er kompensation til kreditor, så denne også får noget ud af at låne dig pengene. Hvor ofte og hvor meget du skal afdrage afhænger af den låneaftale, du har indgået med kreditor. Typisk vil afdragene være hyppigere og større ved lån med en kortere løbetid, da du jo helt naturligt har kortere tid til at betale lånebeløbet tilbage. Omvendt vil en længere løbetid ofte resultere i lavere eller færre terminer.

Når du vælger dit lån, er det vigtigt, at du også kigger på, hvilke vilkår der gælder i forhold til at afdrage på gælden. Hvorvidt du skal vælge store eller små afdrag afhænger meget af din konkrete situation og økonomi. Hvis du har en stabil månedlig indkomst, kan du sagtens vælge at betale større månedlige afdrag, så du hurtigere bliver din gæld kvit. Vær dog forsigtig med at vælge alt for store afdrag eller hyppige terminer, hvis du er usikker på, om du vil være i stand til at overholde aftalen. I dette tilfælde er det bedre, at du i stedet vælger at afdrage over længere tid, selvom det naturligvis er en smule dyrere.

Ydelse – renter og afdrag

Der er mange, som forveksler ydelsen med afdraget, men forskellen på disse to begreber er egentlig ikke så kompliceret. Ydelsen er det beløb, du betaler til kreditor hver måned, og dette beløb består af både selve afdraget og renteudgifterne. Trækker du renteudgifter fra ydelsen, får du afdraget, som er det beløb, du ved hver termin reducerer din restgæld med. Ydelsen er med andre ord det beløb, du kan forvente, der bliver trukket fra din konto hver termin. Jo større en del afdraget udgør af den samlede ydelse, jo hurtigere vil du typisk afdrage på dit lån.

Betaler du eksempelvis 2.000 kr. i ydelse hver måned ved at lån på 10.000 kr., hvoraf 1.750 kr. er afdrag, og 250 kr. er renter, vil din restgæld være ca. 8.250 kr. efter første måned. Du har altså reduceret din restgæld med 1.750 kr., men betalt i alt 2.000 kr. Dette skyldes, at din rentebetaling ikke reducerer din restgæld – renterne er den måde, hvorpå kreditor tjener penge på at låne penge ud.

Men hvor stor en ydelse er egentlig passende i din situation? Det afhænger i høj grad af dine økonomiske forhold. Hvis du har et fast job med en stabil månedsløn, kan du sagtens vælge at betale en højere ydelse, så du hurtigere bliver din gæld kvit. Modsætningsvis bør du dog vælge lån med en lavere ydelse, såfremt du allerede inden optagelsen af lånet ved, at du ikke har plads i økonomien til en alt for markant månedlige ydelse – hvis du eksempelvis betaler hver måned. Alternativt kan du vælge et lån med mulighed for afdragsfrihed, hvor du sætter afdragene på pause. I de afdragsfrie perioder betaler du kun gebyrer og renter, som dog ikke reducerer din restgæld.

Løbetid – afdragsperioden

Løbetiden på dit lån er den periode, du har til at betale lånet tilbage. Løbetiden kaldes også afdragsperioden. På lånemarkedet findes der tusindvis af lån og lige så mange forskellige løbetider, hvorfor du altid kan finde et lån med en løbetid, der gør det muligt og forsvarligt at låne i din situation. Det er både muligt at finde lån med en løbetid på helt ned til en måned, men hvis du har brug for længere tid, findes der naturligvis også afdragsperioder på helt op til 72 måneder (6 år).

Har du svært ved at vælge, hvor lang en løbetid der passer dig bedst, er du bestemt ikke alene. Hos SeedMoney.dk anbefaler vi, at du tilpasser løbetiden til din økonomi, så du ikke risikerer at misligholde dit lån, fordi din gæld hurtigt skal betales tilbage. Selvom en længere løbetid naturligvis koster mere, end hvis du kan håndtere en kortere afdragsperiode, kan disse penge være givet rigtig godt ud. Er du ikke i stand til at betale dine afdrag til tiden, misligholder du nemlig låneaftalen, og dette kan være en dyr fornøjelse. Sørg derfor altid for at være realistisk, når du angiver, hvor lang en afdragsperiode du ønsker. Det er dumt at vælge en kortere løbetid for at spare lidt penge, hvis du er usikker på, om din økonomi i virkeligheden kan bære den belastning, det trods alt er løbende at skulle betale renter, afdrag og gebyrer.

Restgæld

Begrebet restgæld dækker over det beløb, du som debitor skylder kreditor. Det er relativt nemt at beregne restgælden, og ofte vil du kunne se, hvor meget du mangler at afdrage på din långivers hjemmeside. Hvis du selv vil forsøge at beregne din restgæld, skal du bare gange antallet af terminer siden optagelsen af lånet med det beløb, du afdrager med pr. termin og derefter trække dette tal fra hovedstolen, som er lånets oprindelige størrelse. Hver gang du betaler afdrag, reducerer du din restgæld. Du vil derfor opleve, at din restgæld ikke reduceres med samme beløb, som du egentlig betaler ved hver termin. Dette skylde, at ydelsen, som er det beløb, du betaler ved termin, består af både afdrag og renter. Når du betaler renter, nedbringer du ikke din restgæld – det er udelukkende den del af ydelsen, som kaldes afdraget, der reducerer din tilbageværende gæld.

ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent

ÅOP er nok et af de vigtigste begreber overhovedet, når snakken falder på lån. ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent, og denne procentsats omfatter alle de omkostninger, du skal afholde ved et givent lån. ÅOP inkluderer blandt andet følgende omkostninger:

  • Renten
  • Gebyrer
  • Administrationsomkostninger

Mange danskere sammenligner forskellige lån baseret på renten, men hos SeedMoney.dk mener vi, at man i stedet bør fokusere på at finde det lån, der tilbyder den laveste ÅOP. I ÅOP indgår nemlig alle de økonomiske forpligtelser, du påtager dig i forbindelse med optagelsen af et lån. Du kan med andre ord ikke overse en skjult omkostning, selvom du ikke har læst låneaftalen grundigt igennem – alle omkostninger skal nemlig fremgå i ÅOP. Dette gør ÅOP til et genialt sammenligningsværktøj, så du kan holde flere lån op mod hinanden og finde den løsning, der bedst passer til dig.

Det er lovpligtigt for professionelle udlånsvirksomheder at oplyse forbrugeren om ÅOP – bestemmelserne finder du i kreditaftaleloven, hvor du også kan læse mere om, hvad der indgår i beregningen af ÅOP, hvis dette skulle have din interesse.

RKI – dårlige betalere

Der er desværre nogle, som ikke er i stand til at overholde deres gældsforpligtelser. Disse personer risikerer at havne i RKI (nu Experian), som er et såkaldt debitorregister, hvor virksomheder kan registrere personer, såfremt de opfylder betingelserne for at være såkaldte ”dårlige betalere”. Havner man i RKI, skyldes det typisk, at man har misligholdt sin låneaftale og ikke har reageret på de henvendelser, som långiver har fremsendt på mail og med posten. De fleste låneselskaber bruger RKI som en sidste mulighed, når alt anden form for dialog med debitor ikke har nyttet.

Hos SeedMoney.dk anbefaler vi, at du gør alt, hvad du kan, for at undgå at havne i RKI eller andre debitorregistre. RKI er i mange henseender en dødssynd, hvis du ønsker at låne penge via de traditionelle kanaler, der findes på nettet. Hvis dit navn står i RKI, vil du nemlig have umådeligt svært ved at finde en långiver, som vil tilbyde dig et lån på retfærdige vilkår. Visse virksomheder skilter med de såkaldte RKI lån, hvor RKI ikke er nogen hindring, men vores princip her på siden er, at vi ikke anbefaler eller henviser til udbydere af disse løsninger. Vi mener snarere, at du bør fokusere på at komme ud af RKI, før du låner penge igen. Når din økonomi er normaliseret, og du har fundet dit fodfæste igen, kan det være en god idé at låne penge, hvis du føler, at dit økonomi berigtiger det.

 

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Selvom internettet har gjort det nemmere og hurtigere at lån penge, er der alligevel nogle ting, du skal være opmærksom på, når du låner penge. Dermed ikke sagt at du risikerer at gå fra hus og hjem, hvis du ikke passer på, men der er mulighed for at spare forholdsvis mange penge, hvis man ser sig for og gør sit hjemmearbejde ordentligt. Hos SeedMoney.dk vil vi gøre alt for, at du får det billigste og bedste lån, så du kan finansiere dine drømme. Derfor har vi samlet mange af de erfaringer, vi igennem årene har gjort os.

 

Læs låneaftalen igennem, og undgå overraskelser 

Vores første råd er ganske simpelt og helt nede på jorden; nemlig at du skal læse lånevilkårene grundigt igennem, inden du eventuelt underskrive aftalen. Disse betingelser er aftalegrundlaget, som fastlægger forholdet mellem dig som låntager og låneselskabet som långiver. Når du låner penge, er det altså ekstremt vigtigt, at du er enig i og kan acceptere de betingelser, som låneselskabet stiller. Der kan være tale om mange siders juridisk tekst, som måske er en kamp at komme igennem, men ikke desto mindre er det her, du finder svar på ALT vedrørende din specifikke aftale; afdragsperiode, renter, gebyrer osv. Det er surt at sige ja til noget, man egentlig er uenig i, og som senere kan komme som en slem overraskelse, hvis du skulle havne i en situation, hvor et bestemt vilkår blev aktuelt – fx i forbindelse med misligholdelse. Sørg derfor altid for at læse låneaftalen igennem, så der ikke er noget, som kommer bag på dig. Du skal ikke frygte det til tider noget juridiske sprog og de mange beregninger. Hvis du læser vores låneguide igennem, er vi sikre på, at du har et godt udgangspunkt for at kunne forstå de vilkår, der bliver opridset i afsnittet med betingelser.

 

Valg af lån – det er ikke altid lige nemt

Er der noget, du går og mangler, eller drømmer du om at udleve dine største drømme allerede i morgen? I så fald kan et lån være det rette for dig, som hellere vil rejse verden tynd nu end om 30 år, hvor der desuden ikke er nogen garanti for, at du har fået sparet nok sammen. Den teknologiske udvikling og en mere liberaliseret lovgivning har betydet, at vi i dag har flere låntyper end nogensinde før – til fordel for dig som forbruger. Du skal ikke længere bøvle med bankens ensidige produkter, som desuden er umulige at få adgang til som en almindelig, dansk lønmodtager, der hverken har et sommerhus ved vestkysten eller en dyr adresse i Hellerup. Internettet har gjort det muligt for alle at låne penge uden sikkerhed eller omfattende dokumentation for personlige og økonomiske forhold.

Der er dog også en lille bagside af medaljen. Det store udvalg af forskellige lån betyder nemlig også, at det kan være svært at finde det lån, som passer bedst i din konkrete situation. Er du bedst tjent med et kviklån, forbrugslån eller et mikrolån? På SeedMoney.dk har vi dog en tommelfingerregel, som lyder, at kviklån oftest henvender sig til folk med mindre, men presserende behov, hvorimod forbrugslån er til de personer, der har brug for betydeligt mere omfattende finansiering. De andre gængse låntyper såsom mikrolån, minilån og SMS lån henvender sig igen til en tredje gruppe, som vægter fleksibilitet og en hurtig proces meget højt. Det handler således om at kortlægge, hvilke behov du har. Når du har styr på, hvor meget du har behov for at låne, er du bedre rustet til at vælge en låntype, der er skræddersyet til din situation.

 

Vær opmærksom på låneudbyderen

 I Danmark findes der et væld af låneudbydere, som alle tilbyder risikovillig og billig finansiering af dine drømme eller projekter. Du tænker måske, at det er underordnet, hvem du vælger at låne hos, men dette er dog ikke helt rigtigt, selvom mange långivere i dag gør et fornemt stykke arbejde for deres kunder. Der vil altid være nogen, som gør det bedre end andre – enten i forhold til pris, service, ekspeditionstid, ansøgningsproces eller noget helt femte. Hvis du er omhyggelig og kritisk i dit valg af långiver, kan du muligvis spare penge eller undgå nogle af de krav, du ellers bliver mødt med andre steder på lånemarkedet.

Men hvad skal du egentlig holde øje med, når du vælger din foretrukne långiver? Indledningsvist er det nærliggende at kigge på deres låneprodukter. Hvor høj er renten, på hvilket niveau er ÅOP i forhold til andre udbydere, og er der en fornuftig løbetid på lige netop det lån, du har i kikkerten? Derudover kan det være en god idé at undersøge, hvorvidt låneselskabet bag er godkendt af Finanstilsynet. Dette er kvalitetsstempel, som man ikke bør kimse af. Denne offentlige myndighed tilser, at alt foregår efter reglerne, og det er således din sikkerhed for, at det pågældende selskab har styr på sagerne.

Afslutningsvist er det oplagt at alliere sig med andre kunder, når du skal vurdere, hvilket selskab der klarer sig bedst. Du behøver ikke at skrive rundt personligt til hver enkelt kunde – du kan bare bruge Trustpilot. Her kan du læse andre kunders tidligere erfaringer med et givent selskab, så du får et indblik i, hvad der er godt – eller knap så godt – ved lige netop denne udbyder af lån. På SeedMoney.dk har vi sparet dig en stor del af besværet ved at skulle undersøge dette på egen hånd. Vi har nemlig gjort alle låneselskabernes bedømmelse på Trustpilot synlige, så du slipper for at gøre benarbejdet selv. Vælger du en långiver her fra SeedMoney.dk, er du som udgangspunkt altid i sikre hænder – vi har nemlig strenge retningslinjer for, hvem vi viser her på siden. Det er således kun seriøse låneselskaber med mange tusind kunder bag sig, du finder på vores website – intet mindre for vores læsere.

 

Vælg dit lånebeløb med omhu – hverken for lidt eller for meget 

Der er desværre overraskende mange, som laver denne klassiske fejl, når de låner penge for første gang. Hvis du er usikker på, hvor mange penge du reelt har brug for at låne, risikerer du enten at låne for lidt eller for meget. Har du undervurderet dine udgifter, kan du pludselig stå med et lånebeløb, der ikke er tilstrækkeligt. Dette kan betyde, at du enten må opgive dine planer, låne flere penge eller finansiere de manglende beløb fra egen lomme. Fælles for disse tre muligheder er, at de ikke er optimale, når du blot kunne have lånt det rette beløb fra starten af. Det kan være dyrt at låne flere penge via endnu et lån, og der er rent faktisk relativt mange långivere, som ikke vil låne dig penge, hvis du i forvejen har et lån.

Tilsvarende kan det være umuligt at finde pengene selv, da du jo højst sandsynligt netop har valgt at låne penge, fordi din egen økonomi ikke slår til. Det kan måske virke som et luksusproblem at låne for meget, men vores erfaring fortæller os, at dette også er en ærgerlig situation at havne i. Har man lånt for mange penge, er der nogen, som bruger dem på ting, der ikke var tiltænkt, eller som egentlig ikke er nødvendige i forhold til det oprindelige formål. Du skal huske, at du betaler renter af hele det lånte beløb. Har du således lånt et beløb, der er større, end det du egentlig har brug for, slipper du ikke for at betale renter af det ”ekstra” beløb.

Vi anbefaler derfor, at du tager dig god tid til at beregne, hvad du har brug for. Medregn alle tænkelige udgifter, og indregn også gerne evt. uforudsete udgifter, så du har lidt på kistebunden, hvis budgettet skrider en smule.

 

Kig altid på ÅOP – det er et godt pejlemærke

Når du skal låne penge, er din bedsteven ÅOP. Vi har ovenfor forklaret, hvad der ligger bag denne betegnelse, og vi vil i dette afsnit således udelukkende fokusere på, hvordan du kan bruge ÅOP til din fordel, når du skal sammenligne forskellige lån på tværs af låneselskaberne. ÅOP er som nævnt påbudt ved lov (kreditaftaleloven), og det er således långivers pligt at oplyse dig om de årlige omkostninger i procent ved et givent lån. Dette gør, at det er nemmere at holde to lån op mod hinanden og vurdere, hvilket der er billigst. Dette er dog en sandhed med modifikationer, da ÅOP beregningen falder, jo længere løbetiden er, idet ÅOP beregnes før skat. Dette betyder, at hvis den eneste forskel på to identiske lån er afdragsperioden, så vil lånet med den længste løbetid have en lavere ÅOP, hvilket ikke er helt retvisende.

På SeedMoney.dk mener vi dog stadig, at ÅOP er din bedsteven, når du skal låne penge. Dette skyldes, at du med dette tal hurtigt og nemt får indsigt i, hvad et givent lån vil koste dig, når alle omkostninger er regnet med. Var det ikke lovpligtigt at oplyse om ÅOP, ville du selv skulle læse alle betingelserne igennem og beregne tallet, hvilket er besværligt og tidskrævende. Drag nytte af det faktum, at Folketinget har pålagt långiverne at oplyse dig o lånets samlede omkostninger – brug ÅOP til at sammenligne flere lån, så du kan gennemskue, hvor du får det bedste tilbud med færrest ekstraomkostninger.

 

Vær realistisk, når du låner penge

Det sidste råd, vi har valgt at give i denne omgang, er, at du bør være realistisk, når du låner penge. Dette gælder i alle aspekter af låneprocessen – lige fra ansøgning til underskrift. Vi anbefaler altid, at der lægges et budget, inden man overvejer at låne penge. Et budget giver nemlig et godt overblik over, hvorvidt der på nuværende tidspunkt er plads og luft i din økonomi til afdrag og renter. Når du lægger dit budget, nytter det ikke noget, at du hverken over- eller underdriver din nuværende økonomiske situation.

Vær ærlig – både omkring udgifter og indtægter. Havde du månedlige udgifter på gennemsnitligt 25.000 sidste år, skal du ikke nedjustere dette til 20.000, bare så du kan låne lidt mere. Tilsvarende kan siges om dine indtægter. Tikkede der omtrent 32.000 ind på lønkontoen før skat i det forgangne år, giver det ikke mening at indregne indtægter på 40.000 i år, hvis du hverken har fået lønforhøjelse eller skiftet job. Det er en fordel at være forsigtig og sågar en smule pessimistisk, når du lægger dit budget – på denne måde kan du kun blive positivt overrasket, hvis det viser sig, at din økonomi rent faktisk er bedre end forventet.

Med et realistisk budget i bagagen kan du nu begive dig ud på lånemarkedet med vished om, hvad du har råd til. Her skal du igen slå koldt vand i blodet og ikke lade dig overvælde af de mange tilbud, som lokker med lave renter eller afdragsfrie perioder. Tag dig god tid, og gør dit hjemmearbejde ordentligt. Vi henviser til de ovenstående afsnit, som du passende kan læse igennem, hvis du ønsker at have de bedste forudsætninger for at vælge det lån, der passer bedst til dig og dine behov.

 

Låneguides – find dit lån

Er du fast besluttet på at låne penge, så du kan udleve dine drømme og betale senere? SeedMoney.dk er skabt med det formål at hjælpe dig til at finde det lån, som kan finansiere dit udenlandseventyr eller opførelsen af din nye udestue. Vi formidler kontakten til nogle af de mest velrenommerede låneselskaber i Danmark, så du kan finde et lån, der ikke bare er billigt, men som også tilbyder andre favorable vilkår, som gør, at det hele går op i en højere enhed. Er du i tvivl om, hvilken låntype der passer bedst til dig, har vi nedenfor samlet fire miniguides, som alle fokuserer på én bestemt låntype. De fem låntyper er kviklån, forbrugslån, SMS lån, minilån og mikrolån. Vores guides vil forklare dig, hvornår du bør overveje en specifik låntype, og hvad fordelene er ved de enkelte typer. Vi håber, at du finder en masse brugbar information, således at du bliver en smule mere afklaret omkring, hvilket lån der bedst passer til dine behov.

 

Kviklån miniguide – lynhurtige lån

Her på redaktionen kan vi forestille os mange situationer, hvor behovet for hurtig finansiering kan opstå. Er du på ferie, kan det være katastrofalt, hvis kontoen er gabende tom. Uden penge har du hverken råd til restaurantbesøg, billetter til diverse seværdigheder eller shoppingture. Hvorfor tage på ferie, hvis du konstant skal bekymre dig om penge og fravælge en tur, du har set frem til i årevis? Måske har du fundet din drømmelejlighed i centrum af byen, hvor depositummet lige er en anelse mere, end du har råd til på nuværende tidspunkt? Det er ærgerligt at måtte opgive sine drømme, fordi man midlertidigt ikke har de penge, det kræver. Der findes dog heldigvis særligt én type lån, som egner sig perfekt til situationer som disse, hvor behovet trods alt ikke er flere hundredetusindvis af kroner, men hvor det er hurtigheden, som er alfa og omega.

Vi taler naturligvis om de famøse kviklån, som har indtaget det danske og udenlandske lånemarked med storm de seneste 10 år. Kviklånene har rusket godt og grundigt op i et marked, der tidligere var præget af langsommelighed og unødvendige administrative procedurer, som egentlig ikke havde andre formål end at gøre det besværligt at låne penge. I dag er det at låne penge dog på dine præmisser – det har de mange udbydere af hurtige kviklån sørget for.

Men hvornår bør du egentlig overveje et kviklån? Selvom kviklånet ikke er det lån, hvor du finder den allerstørste finansiering, så er denne låntype stadigvæk relativt alsidig både ift. lånebeløb og løbetid. Som navnet antyder, fokuserer kviklånet først og fremmest på en hurtig proces – lige fra selve ansøgningen til underskriften og udbetalingen. Det hele skal gå så hurtigt som overhovedet muligt, så du kan have dine penge på kontoen inden for et par dage. Denne ekstremt hurtige ekspeditionstid begrænser til dels det beløb, det er muligt at låne. Et kviklån er således ikke den optimale løsning, hvis dit behov er over de 75.000 kroner – her er du bedre tjent med et forbrugslån. Omvendt er et kviklån den mest oplagte løsning, hvis du bare har brug for et par tusind kroner til slutningen af måneden, eller hvis den gamle cykel har givet op, og du skal have en ny. Kviklånet giver dig mulighed for at låne mellem 1.000 og 75.000 kroner, hvilket også betyder, at et kviklån kan være den rette løsning for rigtig mange mennesker grundet det store spænd, der er fra det mindste beløb til det største.

Fordelene ved et kviklån er først og fremmest den korte tid, der går fra ansøgning til udbetaling. Der er ingen lån, som kan konkurrere med kviklånet, når det kommer til hurtighed, og derfor har kviklånene også fået prædikatet ”hurtig lån”. Har du således et presserende behov for lynhurtig finansiering, hvor processen kun kan gå for langsomt, bør det naturlige valg være et kviklån. Af andre fordele kan nævnes de meget få krav til dokumentation. Ligeledes vil der ved langt hovedparten af kviklån ikke være nogen krav om sikkerhed, hvilket er en stor fordel for dig, som bare har brug for hurtige penge nu og her – for at komme afsted på ferie eller lignende.

Her på SeedMoney.dk vil du hurtigt opdage, at det danske lånemarked er fyldt med gode tilbud på kviklån, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at finde finansiering til det, man går og drømmer om at føre ud i livet – hvad end det er en ny motorcykel eller charterferie til Tenerife. Vi sætter en ære i at finde de bedste kviklån på markedet, der både garanterer en hurtig udbetaling, men også lave omkostninger.

 

Forbrugslån miniguide – til de større behov

Mange danskere går med et ønske om at bygge om, købe en ny bil eller noget helt tredje, som dog kræver, at man sparer op i flere år eller låner penge igennem banken. Det er dog ikke altid, at banken er forstående over for dine behov, og du kan risikere at opleve, at kassen er lukket uden mulighed for at låne så meget som én sølle krone. Det er frustrerende at løbe panden mod muren, og banken kan være ekstrem tung at danse med. Heldigvis findes der er et alternativ på internettet, som gør, at du hverken behøver at møde op i banken midt i arbejdstiden eller redegøre over telefonen, hvad du har tænkt dig at bruge pengene på.

Har du behov for at låne lidt flere penge, end hvad der er muligt igennem fx et kviklån eller et SMS lån, så er forbrugslånet oplagt. Grænsen for, hvor meget det kan lade sig gøre at låne igennem et forbrugslån, er for det første meget højere end ved eksempelvis et kviklån. På SeedMoney.dk vil du blandt andet kunne finde flere udbydere af forbrugslån, som giver dig mulighed for at låne op til 400.000 kr. – altså næsten en halv million. Det er rigtig mange penge, som åbner døre, der ellers syntes lukket.

Et forbrugslån er det rigtige valg, hvis du har brug for at låne et større beløb, og hvis banken har sagt nej. Vi mener ikke, at du skal lade dig diktere af bankerne – hvis de siger nej, går du blot et andet sted hen og låner. Selvom bankerne naturligvis tilbyder den billigste løsning, kan du med et forbrugslån også låne penge til en overkommelig pris. Du skal således ikke frygte hverken tårnhøje renter eller en ægte gebyrjungle – låneselskaberne er i konstant konkurrence med hinanden og bankerne, hvilket betyder lavere priser for forbrugerne. Faktisk kan du optage et forbrugslån med en rente på helt ned til 4,99 %, hvilket bestemt er en overvejelse eller to værd, hvis du nu eller i den nærmeste fremtid får brug for en hjælpende, økonomisk hånd til at realisere dine drømme eller færdiggøre dine projekter.

Der er mange fordele ved forbrugslån – så mange, at vi grundet pladsmangel ikke kan nå at nævne dem alle. Den mest markante fordel er dog, at du som forbruger får et reelt alternativ til at låne i banken. Du skal derfor ikke tigge din bankrådgiver om lov til at låne. Hvis vedkommende siger nej, har du altid muligheden for at finansiere dine planer med et forbrugslån på nettet, hvor det er muligt at låne så meget som 400.000 kr. Dette er et beløb, som for langt de fleste er mere end rigeligt, men bare rolig – det er så sandelig også muligt at låne mindre. Nogle udbydere af forbrugslån tilbyder lån på helt ned til 100 kr., og mange tilbyder endda, at du kan låne penge uden renter, så længe du holder dig under en fastsat grænse. Vi mener dog, at forbrugslånet bedst egner sig til de større behov – dvs. typisk 100.000 og opefter.

 

SMS lån miniguide – hurtigt og bekvemt

Langt de fleste danskere har i dag en mobiltelefon eller en smartphone. Selvom de færreste nok vil indrømme det, fylder teknologien mere og mere i vores hverdag. Vi ringer, SMS’er, surfer på internettet og holder os opdateret på de sociale medier. Men vidste du, at det også er muligt at låne penge ved blot at sende en simpel SMS? Det lyder utroligt, men det er ganske sikkert og trygt, hvis du blot har brug for en mindre økonomisk håndsrækning i en kort periode.

Vi skal dog skynde os at sige, at SMS lån har et noget blakket ry, selv når det kommer til online lån. Dette skyldes, at omkostningerne i forbindelse med disse lån ofte er betydeligt højere end ved andre, mere traditionelle låneformer. Dette skyldes en kombination af korte afdragsperioder og lave lånebeløb, hvilket tilsammen har bevirket, at vi nogle gange ser SMS lån med en ÅOP på flere tusind procent. Det kan virke helt grotesk at pålægge kunder så store omkostninger, men det er vigtigt at huske på, at SMS lån oftest kun gør det muligt at låne et par tusind kroner, hvorfor eksempelvis et gebyr på 500 kr. kan give et misvisende billede ift. ÅOP.

SMS lånet kan være relevant for dig, hvis du har brug for lidt hjælp til dagen og vejen. Det er ikke muligt at låne flere hundredetusind kroner via et SMS lån, men hvis der blot er tale om et par tusind kroner til huslejen eller festivalen, kan du med fordel overveje denne låntype, som er ekstremt agil og fleksibel med meget få krav om dokumentation. Det eneste, du som sådan skal bruge, er en mobil og et abonnement, så du kan sende en SMS til den långiver, du ønsker at låne hos.

Hvis du pønser på at optage et SMS lån, er den største fordel naturligvis den fleksibilitet, disse lån tilbyder. Du skal ikke sidde ved en computer eller tage til et møde i banken for den sags skyld. Så længe du har et aktivt mobilabonnement og kan sende SMS’er, ja, så kan du optage et SMS lån på relativt kort tid. Du vil ikke blive mødt med nogen krav om sikkerhed i din bil, ej heller vil du skulle sende billeder af din årsopgørelse eller senest lønseddel. Du angiver blot, hvor meget du har lyst til at låne, hvorefter du accepterer betingelserne dertil – voila! Pengene vil efterfølgende stå på din konto inden for ganske kort tid, så du kan komme med vennerne i byen eller købe de par bukser, du har kigget på i månedsvis.

 

Minilån miniguide – køb i dag, betal tilbage i morgen

Navnet efterlader ikke megen tvivl om, hvad et minilån indebærer. Et minilån er et mindre lån, som normalvis er begrænset til maksimalt 25.000 kr. – dette afhænger dog af den enkelte långiver og dennes forretningsmodel. 25.000 kr. kan både være rigtig mange penge og alt for lidt, alt afhængigt af hvor meget man har brug for i en given situation. Minilånet er dog hovedsageligt rettet mod de mindre behov som fx en vielsesring til den kommende brud eller som finansiering til en uforglemmelig konfirmation for din datter/søn.

Vi anbefaler vores læsere at overveje et minilån, såfremt de har behov for lidt ekstra penge – enten i hverdagen eller i forbindelse med en særlig begivenhed eller oplevelse. Uanset om du er på vej på ferie og gerne vil have lidt ekstra lommepenge, eller om det er nye møbler, der står øverst på ønskelisten, kan minilånet være den oplagte løsning, når du har behov for at låne penge.

Minilånet er i høj grad anerkendt for dets alsidighed – långiveren bekymrer sig ikke om, hvad du bruger pengene til, så længe du betaler afdrag og renter til tiden i henhold til låneaftalen. Dette betyder også, at du ikke skal frygte mærkelige blikke eller en rynket pande fra din bankrådgiver – så snart du er godkendt til et minilån, er du herren over, hvad pengene bruges til. Går turen til de varmere himmelstrøg, eller har du planer om at flytte, hvilket naturligvis ikke er helt gratis? Minilånet finansierer dine drømme, uden at det koster det hvide ud af øjnene.

 

Mikrolån miniguide – til hverdagens små problemer

Den sidste låntype, vi vil berøre i denne omgang, er de såkaldte mikrolån. Som navnet antyder, er disse lån kendetegnet ved at tilbyde finansiering af mindre behov – typisk op til 15.000 kr. Der kan være mange situationer, hvor et mikrolån kan komme på tale. Har du eksempelvis set et tilbud nede i byen, som du bare ikke kan få ud af hovedet, eller er du startet på en ny uddannelse, hvor du selv skal købe dine studiebøger? Hverdagen kan byde på mange mindre udgifter, som hurtigt kan lægge beslag på din SU eller månedsløn, og hvis der også skal være råd til mad, el, vand og varme, er gode råd pludselig dyre – med mindre at du vælger et mikrolån.

Det er dyrt at leve, men heldigvis er det muligt at få hjælp, hvis månedslønnen ikke lige rækker i denne omgang. Mikrolånet gør dig i stand til at købe det, du lige står og mangler, uden at du på nogen måde forgælder dig til op over begge ører. Det er således din sikkerhed for, at du ikke ender i RKI eller i en ond gældsspiral – langt de fleste har en økonomi, der kan holde til et mindre lån såsom et mikrolån. Et mikrolån vil giver dig, som nævnt ovenfor, mulighed for at låne op til 15.000 kr., og det er således et godt lån til dig, hvis din største drøm på nuværende tidspunkt er en ny cykel eller en tur på festival i det danske sommerland. Mikrolånet er med andre ord velegnet til de små behov – hvis du derimod har brug for finansiering af din nye garage eller terrasse, bør du nok nærmere kigge dig om efter et forbrugslån, hvor grænsen, for hvor meget du kan låne, er noget højere.

De største fordele ved mikrolånet er uden tvivl de meget få krav til dokumentation og den hurtige behandlingstid, som udbyderne bag skilter med. Selvom man ikke helt kan bide skeer med de lynhurtige kviklån, bør man bestemt ikke kimse af den korte tid, der går fra ansøgning til udbetaling ved et mikrolån.

 

Hvad kan jeg låne penge til?

Sidder du og drømmer om at komme afsted på ferie til de varme lande, eller har du store planer for, hvordan dit bryllup skal løbe af stablen? Penge er ofte en begrænsning her i livet, og det kan være vanskeligt at spare penge sammen til alt det, vi gerne vil. Her kan det være en fordel at låne og betale senere, så man ikke er nødsaget til at vende hver en krone, hvis man engang om 5 år gerne vil til Thailand eller USA. Tror du fejlagtigt stadig, at det eneste sted, det er muligt at låne penge, er banken, vil du hurtigt indse, at det er begrænset, hvor velvillig banken er i forhold til at låne dig penge, når du ønsker at finansiere det, de kalder et ”ikke-anerkendelsesværdigt” formål.

På SeedMoney.dk mener vi ikke, at bankerne bør agere smagsdommere over, hvad der er anerkendelsesværdigt, og hvad der ikke er. Det bør være op til den enkelte at vurdere, hvad der er vigtigt for ham eller hende – banken bør blande sig helt uden om, så længe afdragene og renterne betales til tiden. Heldigvis for danske forbrugere er det muligt at låne penge andre steder end hos bankerne, og her har man i flere år været med til at hjælpe folk med at udleve deres drømme. I dette afsnit kigger vi på nogle af de ting, du kan låne penge til, når du låner online. Dette er selvfølgelig kun et lille udsnit af de muligheder, du har – lånemarkedet er fleksibelt og långiverne lydhøre, hvorfor det kun er din fantasi, som sætter grænser.

 

Rejser – turen går til…

Vi danskere elsker at rejse verden tynd – at rejse er at leve, som en klog og verdenskendt dansker engang sagde. At rejse kan dog være en dyr fornøjelse. Der skal købe flybilletter, bookes hotelværelser og selvfølgelig være penge tilovers til shopping, restaurantbesøg og drinks om aftenen. Sidder du ikke med en direktørstilling i en større dansk virksomhed, kan udgifterne til årets ferie lige pludselig løbe op i rigtig mange penge, hvilket desværre betyder, at mange danskere fravælger at rejse, fordi det simpelthen er for besværligt at spare så mange penge sammen.

Det, synes vi, er synd og skam. Man lever kun én gang, og det gælder om at opleve, hvad verden har at byde på. Hvad siger du til at dase foran poolen på Mallorca, give den gas på Road 66 eller tage på safari i Kenya? Vi lever i en mere globaliseret verden, hvorfor det er blevet meget lettere at nå selv de fjerneste afkroge af kloden. Med et lån kan du tage et smut til det spanske og tage en pause fra hverdagens stress og jag eller udfordre dig selv med backpacking igennem snesevis af asiatiske lande. Uanset om du er en stor eller lille verdensmand, er det muligt at låne penge, så du kan se de dele af verden, der tiltaler dig mest. Lån eksempelvis 75.000 til en tur til USA, hvor I giver den gas ved spillemaskinerne i Las Vegas og shopper igennem i New York. Eller hvad med et mindre lån på 50.000, så I kan invitere børnene med på Mallorca – ”All Inclusive”, naturligvis. Valget er helt og aldeles jeres, når først I er blevet godkendt til et lån via internettet.

 

Bliv din klatgæld kvit – saml alle lån ét sted 

Skylder du penge til flere forskellige kreditorer, og er du træt af at skulle bruge tid og kræfter på at holde styr på, hvem du skylder hvad og hvor meget? Klatgæld kan være en tidskrævende affære, som de fleste helst vil være foruden. Der kan være mange årsager til, at du skylder penge hist og her. Det kan være restgæld fra gamle lån eller SKAT, som har et tilgodehavende i forbindelse med din årsopgørelse.

Det kan være dyrt at have gæld spredt forskellige steder, især hvis du i forglemmelse ikke får betalt afdrag til tiden – i så fald er du i misligholdelse, hvilket kan være en bekostelig omgang, da du typisk vil blive pålagt at betale morarenter og andre gebyrer. Foruden de omkostninger, som klatgæld i værste fald kan medføre, kan det også være vanskeligt at holde et overblik over de mange forskellige kreditorer.

Det lyder måske paradoksalt i dine ører, men kan du nikke genkendende til ovenstående beskrivelse, kan du med fordel optage et nyt lån, indfri dine eksisterende lån og blive din klatgæld kvit en gang for alle. Synes du, det lyder mærkeligt at optage gæld for at afdrage på anden gæld, forstår vi udmærket din bekymring – det er heller ikke i alle tilfælde, hvor manøvren kan betale sig. Du skal først og fremmest undersøge, hvorvidt det nye lån, du optager, har en lavere rente eller andre lånevilkår, som gør, at det kan betale sig at indfri din klatgæld. Selv hvis det viser sig, at denne metode vil koste dig en smule mere hver måned, kan det være pengene værd, da du med din gæld samlet ét sted har nemmere ved at holde overblik over, hvad du skylder, og hvorvidt du har betalt denne terminsydelse.

 

Renovation – pift huset op

Bor du i et hus, der godt kunne trænge til en kærlig hånd? Det er frustrerende at bo i noget, man egentlig helst ville lave om på, men hvis kontoen og banken siger nej, kan man være nødsaget til at affinde sig med det – eller hvad? Nej, hvis din største drøm er et nyt køkken eller en renovering af det eksisterende, er det bestemt muligt at låne penge til håndværkere og materialer uden om banken.

Er der tale om en større renovering, kan du passende vælge et forbrugslån, hvor det er muligt at låne op til 400.000 kr. For dette beløb får du rigtig meget køkken, badeværelse eller udestue, og du kan således designe og indrette det pågældende rum, præcis som du ønsker det. Det er muligt at finde forbrugslån med en rente på helt ned til 4,99 %, hvilket er uhørt lavt, når man tænker på, hvor let tilgængelige denne type lån rent faktisk er.

 

Lån penge til livets festlige begivenheder

 Står der konfirmation, bryllup eller barnedåb på menuen inden for den nærmeste fremtid, og vil du gerne gøre dit til, at festen bliver uforglemmelig for både gæster og hovedpersonerne? En god fest er ikke billig – du skal købe musik, mad, drikke, lokaler og meget, meget mere. Det koster alt sammen relativt mange penge, og har du ikke sparet op i god tid, kan du blive nødt til at dæmpe forventningerne en smule – og så alligevel ikke. Låner du penge på nettet, skal du nemlig ikke bekymre dig om, hvad din bankrådgiver siger, når han hører, at du har tænkt dig at bruge 150.000 på jeres drømmebryllup. Det bør være op til jer at bestemme, hvor meget I gerne vil gøre ud af jeres bryllup – her skal banken ikke stå i vejen. Er planen at invitere hele familien til en storslået fest på et herregårdsslot, så gør I bare det. De online långivere er udelukkende interesserede i, at I overholder låneaftalen og betaler jeres afdrag til tiden. Hvad I gør med pengene, er op til jer.

Vil du gerne give din søn eller datter en fantastisk konfirmation i enestående omgivelser og selvfølgelig med masser af gaver? Med et kviklån eller et forbrugslån kan du gøre dagen helt uforglemmelig – både for barnet og de inviterede gæster. Det er kun din fantasi, som sætter grænser for, hvordan festlighederne skal løbe af stablen.

 

Lån penge til en ny bil – eller cykel?

Kører du i en gammel spand, der sluger benzinen hurtigere, end du kan nå at fylde nyt på? Eller er er du træt af at cykle på arbejde i regnvejr, sne og slud? En bil er for de fleste danskere en stor investering, som man først fører ud i livet efter mange overvejelser og lang betænkningstid. Det er en fornuftig fremgangsmåde, da det at købe bil ofte kræver, at man optager et såkaldt billån, der agerer den primære finansiering af selve bilkøbet. De færreste har råd til at købe en bil kontant, da langt de fleste biler koster over 100.000 kr. Derfor vil man ofte drøfte et bilkøb med banken, allerede inden man begynder at overveje sine muligheder. Banken er dog ikke meget for at påtage sig en alt for stor risiko, og derfor vil en ikke ubetydelig del af os danskere opleve at få afslag på vores anmodning om et billån. Betyder det så, at et bilkøb er helt udelukket? Nej, det er muligt at låne penge til køb af en ny bil på internettet.

Med et forbrugslån kan du låne helt op til 400.000 kr., og for disse penge får man uden tvivl rigtig meget bil. Kan mindre også gøre det, kan du nøjes med at låne eksempelvis 200.000 kr., hvilket er prisen på en gennemsnitlig, almindelig personbil. Har du således fået afslag på afslag i banken, skal du ikke opgive håbet. Det er ganske vist dyrere at optage et billån via et online lån, men hvis dette er det eneste alternativ, er det noget, du kan overveje.

Bor du i storbyen, hvor en cykel nærmest er et krav, kan du også låne penge, så du kan erhverve dig en ny jernhest. Hvis du blot har brug for et transportmiddel, der kan transportere dig fra A til B, kan du nøjes med at låne 3-4.000 kr., hvilket gerne skulle være rigeligt ift. køb af en ganske udmærket cykel. Er du mere seriøs omkring din cykel, kan du i stedet vælge et kviklån på 25.000 kr. Så har du råd til en ordentlig racercykel, som selv profferne vil kigge efter på landevejene. Lånebeløbet på 25.000 burde også være rigeligt til noget lækkert cykeludstyr, så du både ser godt ud og er sikker, når du kører de danske veje tynde.

 

Andre ting, som du kan låne til

Som nævnt er de ovenstående ting kun et minimalt udvalg af de ting, du kan låne penge til på nettet. Der er meget få begrænsning, hvis overhovedet nogen, når du optager et kviklån eller forbrugslån. For at give dig en idé om, hvor stor valgfrihed du egentlig har, giver vi dig her på falderebet en række eksempler på ting, du også kan låne penge til: 

  • Tandlægeregninger
  • Husleje
  • Depositum
  • Fødselsdags- og julegaver
  • Byture, tøj og andet forbrug
  • Studiebøger
  • En hel masse andre ting, som du sikkert ved bedre end os!

 

Typiske betingelser for at låne – find dem her

Ingen låneguide uden en gennemgang af de krav, du kan risikere at blive mødt med, hvis du ansøger om et lån via en af de udbydere, vi henviser til her på siden. Her på SeedMoney.dk lægger vi stor vægt på, hvor let det rent faktisk er at låne penge, og hvor få betingelser låneselskaberne egentlig stiller til dig som låntager. Som udgangspunkt vil du blive bedt om meget få oplysninger, når du ansøger om et online lån, hvis der ikke er tale om et større beløb.

Typisk vil långiveren udelukkende bede dig om oplysninger såsom dit fulde navn, adresse og fødselsdato. Dette skal låneselskabet have vished om ifølge loven, men kreditor ønsker naturligvis også at vide, hvem de låner penge til. Disse oplysninger bruger man også til at undersøge, hvorvidt du står registreret i RKI som dårlig betaler eller ej. Er dette tilfældet, vil du højst sandsynligt blive afvist, da størstedelen af de danske låneselskaber ikke låner penge til folk, som er registreret i RKI. Men hvilke krav kan du ellers blive mødt med, og hvad kan långiver bede dig om, når du skal låne penge? Vi har samlet de mest almindelige former for dokumentation nedenfor. Af andre meget basale krav er blandt andet, at du skal være 18 år gammel (nogle tilbyder kun lån, hvis du er helt op til 25 år), og du skal have et dansk statsborgerskab.

 

Oplysninger vedrørende din privatøkonomi og indtægtsforhold

Låneselskabernes største interesse er, at du betaler de penge tilbage, som du har lånt – naturligvis plus renter. Derfor vil du, hvis du ansøger om et større beløb, kunne blive mødt med krav om at kunne dokumentere dine indtægter. Dette gør låneudbyderen for at sikre, at du har en betalingsevne, der står på mål med det lånebeløb, du har ansøgt om. Hvis du eksempelvis har anmodet om at låne 250.000 kr., skal du nok ikke sætte næsen op efter en godkendelse, hvis din eneste indtægt er en udeboende SU på lige knap 6.000 kr. før skat. Dit formål kan være nok så reelt eller nobelt, men med en så lav indtægt er det grundlæggende set for stor en risiko forbundet med at bevilge dig et lån af denne størrelse.

Måden, hvorpå du dokumenterer din indtægt, kan være forskellige fra långiver til långiver. Nogle selskaber vil bede dig om at give dem adgang til at hente din årsopgørelse fra SKAT. Kreditor må, jf. kreditaftaleloven, kun anmode SKAT om disse oplysninger, såfremt du har givet dit samtykke til dette. Du skal således bestemme dig for, om du har lyst til at give låneselskabet adgang til selv at indhente disse oplysninger. Andre långivere vil i stedet bede dig om at indsende dine lønsedler.

Der er mange, som føler, at det er krænkende at udlevere disse oplysninger, og det forstår vi til dels godt. Ikke desto mindre er det låneselskabets sikkerhed for, at du har råderum nok i din økonomi til at påtage dig yderligere forpligtelser. Husk desuden, at det hele foregår via krypterede forbindelser, så uvedkommende ikke får adgang til dine oplysninger.

 

Personlige forhold med relation til din økonomi

 Det er sjældent, at långiver er interesseret i yderligere information, end det vi allerede har berørt, men vi kan ikke udelukke, at man også kunne have en interesse i at vide mere om din husstand. Her tænkes der på, hvorvidt du på nuværende tidspunkt bor alene eller sammen med andre, samt om du eventuelt har børn. Oplysninger som disse kan have betydning for, om du er kreditværdig. Har du børn, vil du nemlig også have flere udgifter til mad, legetøj og lignende, hvilket betyder, at der alt andet lige er færre penge til afdrag og renter. Er I flere i husstanden, vil indtægten dog typisk også være højere, hvilket kan øge dine chancer for at få et lån, hvis I er flere, som ansøger om lånet sammen. På denne måde ved långiver, at I er to, der hæfter for lånet, hvilket mindsker risikoen betragteligt – måske er I endda så heldige at få en lavere rente, hvis I er to om at betale af på lånet?

 

Krav om sikkerhed eller gæld 

Selvom en stor del af de lån, der findes på nettet, hverken stiller krav til dokumentation eller sikkerhed, vil du kunne opleve, at långiver kræver sikkerhed i et værdifuldt aktiv, såfremt du anmoder om et større lånebeløb. Det er selvfølgelig noget, de fleste helst vil være foruden, men det kan være et nødvendigt onde, hvis du har brug for rigtig mange penge til at finansiere dine drømme eller projekter.

Ydermere skal du være forberedt på, at din ansøgning kan blive afvist, hvis du allerede har optaget et lån – enten hos den samme långiver eller andetsteds. Dette skyldes, at kreditor ikke ønsker at påtage sig yderligere risiko, før du har betalt dit eksisterende lån tilbage og bevist, at du har betalingsevnen og villigheden til at overholde din låneaftale.

 

Find dit lån på SeedMoney.dk – vi opdaterer løbende med de bedste og billigste lån

Har du klaret dig igennem vores guide? – Godt gået! Vi håber, at du er blevet meget klogere på, hvad det indebærer at låne penge via internettet i dag. Det er klart for de fleste, at antallet af lån i de seneste år er eksploderet, hvilket kan gøre det vanskeligt at finde hoved og hale i lånemarkedet. Formålet med denne låneguide er at oplyse dig, så du bliver godt klædt på til at træffe det rigtige valg i forbindelse med optagelsen af et lån – det værende et kviklån, forbrugslån eller en helt tredje låntype.
Har du mod på endnu mere gratis viden og information? Så bliv endelig her på SeedMoney.dk. Vi har en masse artikler og blogindlæg, som er frit tilgængelige for alle – kvit og frit. Er du klar til at låne penge, kan vi selvfølgelig også være behjælpelig med at finde et billigt og hurtigt lån, så du kan udleve dine drømme. Vi har altid fokus på at finde de bedste løsninger til vores læsere, og derfor har vi samlet et kæmpe udvalg af alle slags lån, så du med sikkerhed kan finde flere tilbud, som tiltaler dig. Kig rundt på siden, og find det lån, du mener, der passer bedst til dine behov. Vi har gjort det nemt at finde og sammenligne lån, så du aldrig går glip af et unikt lånetilbud, så længe du besøger os fra tid til anden. Vi sørger løbende for at opdatere vores hjemmeside med de nyeste lån og låneudbydere, hvorfor du kun behøver at besøge én hjemmeside, når det handler om lån: SeedMoney.dk.

 

Kviklån på cibank.dk

!