Hvad er morarenter?

Hvad er morarenter? Og hvornår bruges de?

Morarenter er – som navnet også antyder – en form for rente. Det er en ekstraomkostning, der pålægges skyldner, hvis ikke betaling til kreditor er faldet rettidigt. Det er ikke alle kreditorer, der benytter morarenter, når de sender rykkere til deres debitorer. Det er dog de færreste långivere, der ikke benytter sig af dem.

Det betyder, at banken eller pengeinstituttet er i deres gode ret til at pålægge deres debitor en fast skematisk bestemt rente oveni det oprindelige beløb, såfremt du som debitor ikke betaler dine afdrag til tiden. Det er dog vigtigt at understrege, at hver enkelt debitor ikke har ret til selv at bestemme størrelsen af disse renter.

Er en form for erstatning

Derfor kan det også bedst beskrives som værende en form for erstatning, som du skal betale som straf, fordi du ikke har betalt til tiden. På mere teknisk vis, så er der tale om det juridiske udtryk, der beskriver de grænser, der er opstillet for kredit ift. hvor meget, der må tillægges debitors betaling ved forsinkelse.

Sådan udregnes morarenter

I Danmark må du som kreditor ikke selv udregne dine egne morarenter. De skal derimod udregnes efter en række faste bestemmelser, der står skrevet i Renteloven. Derfor har enhver bank og anden form for långiver også pligt til at holde sig til disse, og kan altså ikke selv bestemme, hvor høje renterne skal være.

Når de skal pålægge morarenter på en regning, så skal de altid udregnes efter de gældende regler og love på området. De har desuden selv pligt til at holde sig opdateret på området. Modtager du en regning, hvor der ikke er opkrævet de korrekte morarenter, så er du ikke forpligtet til at betale dem, da de strider mod loven.

Som tingene ser ud lige nu, så er morarenten bestående af den årlige referencesats som foreskrives af den danske Nationalbank. Dertil indeholder den også et fast tillæg, der lyder på 8 procentpoint. Fra 2014 og frem har den faste rentesats fra Danmarks Nationalbank lydt på 0,20%, hvorfor morarenten er på 8,20%.

Gældende regler skal overholdes

Det er derfor også vigtigt, at det er gjort klart, at enhver kreditor, der vælger at pålægge morarenter på en opkrævning, har pligt til at overholde de regler og lover, der gør sig gældende på området. Det er de regler, der står anført i Renteloven. Dertil skal det naturligvis nævnes, at renters rente ikke medtages i beregningen.

Morarente kan opgøres typisk fra forfaldstidspunktet

Hvis der er fastsat en fast forfaldsdato, så vil der kunne kræves en rente fra dette tidspunkt. Det kræver dog, at det er aftalt i forvejen. Det er dog ofte noget, der står angivet i din låneaftale. Derfor vil du også opleve, at der bliver pålagt morarenter, allerede fra forfaldstidspunktet, hvis du skylder penge til en långiver.

Der findes også andre måder at opgøre morarenter på, om end de ikke bruges nær så meget, hvis der er tale om en långiver. Det kan eksempelvis opgøres fra 30 dage efter betalingsanmodning i stedet for allerede ved første forfaldstidspunkt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

!